یکشنبه 5 بهمن 1399   11:44:22


اجرای مجموعه دوره های فوم های آتش نشانی و روشهای تست میدانی

1396/4/7 چهارشنبه
با توجه به اهمیت بسیار بالای فوم های آتش نشانی در خاموش کردن آتش سوزیهای مایعات نفتی و سایر مایعات قابل اشتعالی که وزن مخصوص آنها سبکتر از آب می باشد ، مدیریت HSE برآن شد که مجموعه دوره های ویژه ای درخصوص فوم های آتش نشانی در سه سطح مقدماتی ، متوسطه و تکمیلی برگزار نماید

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این دوره در سه سطح مقدماتی ، متوسطه و تکمیلی با همکااری سازمان ملی استاندارد ایران انجام می پذیرد

سطح مقدماتی با حضور تعداد 25 نفر از متخصصین حوزه ایمنی و آتش نشانی در سطح شرکت ملی نفت در تاریخ 27/4/95 برگزار گردید . برای اثربخش تر نمودن دوره مقرر گردید که تعداد شرکت کنندگان کمتر شود لذا سطح متوسطه به مدت دو روز و طی سه نوبت برای تعداد حدود 6 نفر برگزار می گردد. اولین نوبت سطح متوسطه در تاریخ 18 و 19 اسفند ماه 95 برگزار گردید. براساس برنامه ریزی صورت گرفته ازسوی مدیریت HSE نوبت دوم سطح متوسطه در مورخ 21 و 22 تیرماه 96 و سومین نوبت در تاریخ 4 و 5 مرداد 96 برگزار خواهد شد.

بطور کلی در سطح مقدماتی : آشنایی با ساختار فوم آتش نشانی ، تعاریف ، نحوه نگهداری و انبارداری و .... مد نظر می باشد..

سطح متوسطه : نگاهی به دوره مقدماتی ، آشنایی با آزمون های فوم ، آموزش تئوری و عملی آزمونهای آزمایشگاهی و میدانی فوم براساس استاندارد ملی 3778 .

و در سطح تکمیلی : شخص بایستی آشنایی کامل با استانداردها و آزمون ها را دارا بوده و بتواند بطور کامل یک فوم را از نظر کیفی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و توانایی آزمون را شخصا داشته باشد . بعبارت دیگر به مرحله مهارت وارد می شود.


فهرست مطالب ارائه شده سطح مقدماتی عبارتست از :

مقدماتی درباره مایعات اشتعال پذیر و اثرر فوم بررآنها
تعاریف و اصطلاحات رایج
تشریح و توضیح ویژگی های انواع فوم از نظر ساختمان شیمیایی و کاربرد بر حسب نوع سوخت
نحوه مصرف و کاربرد کف آتش نشانی
انواع استانداردها
توضیحات مقدماتی در مورد روش های آزمون آزمایشگاهی و میدانی فوم
اثر زمان روی فوم و روش های صحیح نگهداری
سازگاری
خطرات و اثرات زیست محیطی

فهرست مطالب ارائه شده سطح متوسطه عبارتست از :

تشریح و توضیح ویژگی های انواع فوم از نظر ساختمان شیمیایی و کاربرد برحسب نوع سوخت
film forming و fuel pick up
application rate
آزمون های آزمایشگاهی
اثر زمان روی فوم و روش های صحیح نگهداری
سازگاری
آزمون های میدانی
کالیبراسیون تجهیزات تناسب ساز

مدرسان دوره محمد فضیلتی و بیتا اثنی عشری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 514361
تعداد بازديد کنندگان سايت: 166356880 تعداد بازديد زيرپورتال: 518483 اين زيرپورتال امروز: 111 سایت در امروز: 12150 اين صفحه امروز: 107