شنبه 27 دی 1399   12:00:07


علی کاردر طی نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکتهای فرعی از حضور رؤسای HSE هر شرکت اعم از فرعی و تابعه در ابتدای جلسات هیأت مدیره خبر داد

1396/11/11 چهارشنبه
در متن این نامه رسمی آمده است :

مدیران عامل محترم شرکت های فرعی


موضوع: حضور روسای HSE در جلسات هیأت مدیره

با سلام

         طی دو دهۀ اخیر توسعۀ پایدار و به تبع آن موضوعات HSE به عنوان جزئی لاینفک از فعالیت های هر سازمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. هم اکنون تامین و حفظ سلامت نیروی انسانی، صیانت از محیط زیست، حفظ اموال و تأسیسات، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و سودآوری از مهمترین اهداف تمامی بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت ملی نفت ایران محسوب
می گردد.

در این خصوص مطمئناً سرمایه گذاری در ارتباط با رعایت الزامات HSE و استانداردهای ایمن سازی تأسیسات نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از وقوع حوادث مهم و جلوگیری از خسارات مربوطه ایفا می-نماید. 

لذا به همین سبب در راستای تقویت نگرش پیشگیرانه و بهبود فرایندِ اخذ تصمیمات کلیدی و اثرگذار، مقرر شد تا همانند روال جاری در جلسات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، رؤسای HSE هر شرکت اعم از فرعی و تابعه در ابتدای جلسات هیأت مدیره حضور یافته و موضوعاتی نظیر گزارش حوادث و درس آموخته ها، فناوری های جدید، یافته های علمی یا قوانین و مقررات جدید در حوزه HSE را ارائه دهند.

انتظار می رود تصمیمات متخذه در هیأت مدیره ها بر مبنای الزامات HSE بگونه ای اخذ شود تا ضمن پیشگیری از وقوع حوادث و تحمیل خسارات، کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی را متوجه شرکت ملی نفت و جامعه نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 512069
تعداد بازديد کنندگان سايت: 166149990 تعداد بازديد زيرپورتال: 516182 اين زيرپورتال امروز: 184 سایت در امروز: 15781 اين صفحه امروز: 180