شنبه 27 دی 1399   11:26:53


ابلاغ تاکید مجدد بر اجرای کامل سیستم پروانه کاراز سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت

1396/8/24 چهارشنبه
معاونین محترم مدیرعامل
مدیران محترم واحدهای ستادی
مدیران عامل محترم شرکت های تابعه

موضوع : تأکید مجدد بر اجرای کامل سیستم پروانه کار

با سلام ،
        متأسفانه وقوع حوادث اخیر در سطح شرکت منجر به فوت تعدادی از همکاران گردیده و خسارات مالی قابل توجه ای را نیز به شرکت تحمیل نموده است. از دست دادن جان انسانها به علت تکرار این گونه حوادث به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و بایستی بر اساس راهکارهای فنی، مدیریتی و فرهنگی از وقوع مجدد آن پیشگیری نمود.

بررسی های انجام شده از حوادث حاکی از آن است که اهمال و سهل انگاری در آموزش، نظارت و صدور پروانه های کار یکی از علل اصلی بروز این حوادث بوده است. در این راستا راهنمای سیستم پروانه کار
(Permit To Work System) در تاریخ 23/01/1395 طی نامه شماره م ع/ 20001 ابلاغ شده ولی براساس گزارشات دریافتی همچنان اجرای این سیستم در شرکت های تابعه و فرعی و مناطق عملیاتی دارای نواقص عمده ای است.

لذا کلیه شرکت ها بالاخص واحدهای عملیاتی و تولیدی موظفند بر اساس این راهنما، دستورالعمل اجرایی سیستم پروانه کار را متناسب با ساختار سازمانی و شرایط فرآیندی خود بازنگری و از اجرای کامل و موثر بودن آن به عنوان ابزاری پیشگیرانه اطمینان حاصل کنند.

الزامات سیستم پروانه کار به شرح ذیل مجدداً تاکید گردیده و اجرای آن در تمامی تأسیسات شرکت ملی نفت ایران الزامی می باشد:

1- واحدهای متقاضی (بهره برداری، تعمیرات، بازرسی فنی و...) قبل از انجام هر نوع فعالیت اجرایی (که دارای ماهیت مخاطره آمیز بوده و یا در محیط مخاطره آمیز انجام می شوند) می بایست نسبت به اخذ پروانه کار براساس راهنمای ابلاغی اقدام نمایند.

2- بر اساس راهنمای مذکور کلیه واحدها و ادارات نظیر بهره برداری، تعمیرات، مهندسی، بازرسی فنی، HSE و ... در فرایند صدور و اجرای پروانه کار نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشته، بنابراین لازم است کلیه مقررات و الزامات ایمنی را با آگاهی کامل از این فرآیند رعایت نمایند.

3- افراد مسئول و دارای امضاء واحد متقاضی و ناظر انجام کار بایستی در محل انجام کار حضور یافته و پس از بررسی شرایط و اطمینان از ایمن بودن محیط کار، نسبت به تکمیل و امضاء پروانه کار اقدام نمایند و به هیچ وجه نباید پروانه کار در اتاق کار و اداره، بدون بررسی خطرات محیط کار و اطمینان از آماده بودن شرایط فرایندی و ایمنی، تکمیل و امضاء گردد.

4- در صورت انجام کار توسط پیمانکار، نماینده پیمانکار به عنوان مجری کار بایستی اطمینان حاصل نماید که کارکنان تحت سرپرستی آنها از فرآیند اجرایی سیستم پروانه کار در محل انجام کار مطلع می باشند و همچنین آموزش، صلاحیت، دانش و مهارت کارکنان خود را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند. در این حالت نظارت کارفرما جهت حصول اطمینان از انجام ایمن کار و رعایت الزامات ایمنی توسط پیمانکار، ضروری می باشد.

5- به منظور انجام کار ایمن و استاندارد ضروری است که ادارات و واحدهای مجری مطابق با دستورالعمل ها و روش های اجرایی استاندارد (SOP) و مورد تائید شرکت اقدام به انجام کار نموده و همچنین کار را به روش ایمن، صحیح و کامل تحویل متقاضی نمایند.

6- ضروری است به منظور حصول اطمینان از انجام فرآیند صدور و اجرای کامل پروانه کار ادارات HSE با تعریف و اجرای مکانیزم های اثر بخش و مناسب، نظارت کامل بر تمامی مراحل انجام کار داشته باشند.

7- به منظور اثربخشی اجرا و پیاده سازی صحیح پروانه کار لازم است که افراد مرتبط به آن ، دانش و صلاحیت کافی داشته باشند. لذا کارکنان مرتبط مسئول در سیستم پروانه کار، می بایست آموزش های لازم را گذرانده و صلاحیت آنها مورد تایید اداره HSE  قرار گیرد و تائیدیه مربوطه را اخذ نمایند.

8- کلیه الزامات ایمنی، دستورالعمل ها، مقررات و روش های اجرایی شرکت/ سازمان برای کلیه پرسنل لازم الاجرا بوده و در صورت مشاهده سهل انگاری و کم کاری که منجر به حوادث گردد، پرسنل مربوطه نسبت به عملکردشان مسئول و پاسخگو خواهند بود.

صدور صحیح، نظارت مستمر و موثر بر پروانه های کار نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث خواهد داشت. لذا انتظار می رود تمامی شرکت ها حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ این ابلاغیه نسبت به تدوین یا بازنگری فرآیند کاری و اجرای آموزش های اثر بخش به منظور استقرار مناسب و موثر سیستم پروانه کار اقدام نموده و گزارش پیشرفت کار را بصورت ماهانه به مدیریت HSE شرکت ملی نفت ارائه نمایند.

بدیهی است مسئولیت پاسخگویی بروز حوادث به دلیل نقص در سیستم پروانه کار پس از انقضای زمان یاده شده مستقیماً به عهده مدیریت ارشد هر شرکت خواهد بود.

نامه ابلاغیه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 512039
تعداد بازديد کنندگان سايت: 166148890 تعداد بازديد زيرپورتال: 516152 اين زيرپورتال امروز: 154 سایت در امروز: 14681 اين صفحه امروز: 150