دوشنبه 23 تير 1399   12:16:46
راهنمای الزامات ایمنی در عملیات هوازدایی و تزریق گاز ابلاغ شد
اصلاحیه  راهنمای ایمنی تجهیزات بالابر و حمل کننده
مدیرعامل شرکت ملی نفت طی نامه ای به معاونین خود و مدیران عامل شرکتهای فرعی بر اجرای کامل الزامات ایمنی در هنگام فعالیتهای تعمیراتی و تعویض شیفت های کاری تاکید کرد
علی کاردر طی نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکتهای فرعی از حضور رؤسای HSE هر شرکت اعم از فرعی و تابعه در ابتدای جلسات هیأت مدیره  خبر داد
ابلاغ اجرای برنامه بازبینی ایمنی پیش از راه اندازی واحدهای عملیاتی
ابلاغ تاکید مجدد بر اجرای کامل سیستم پروانه کاراز سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت
ابلاغ راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات متروکه و تعلیق کردن چاهها از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای HSE در عملیات تکمیل چاه از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای ایمنی در عملیات توپکرانی
ابلاغ راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات خدمات فنی چاههای نفت و گاز در تاسیسات خشکی از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
صدور بخشنامه ضرورت اجرای الزامات HSE در فرایند های سازمانی شرکت از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای پایش آلاینده های هوا و پساب از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای استقرار نظام مدیریت ریسک خوردگی از سوی علی کاردر به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات حفاری در دستگاههای حفاری چاههای نفت و گازدر تاسیسات خشکی از سوی علی کاردر به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ مصوبه هیئت مدیره درخصوص دستورالعمل معامله لجن های نفتی و مواد زاید تولیدی (اسلج) شرکت ملی نفت
 راهنمای الزامات HSE مرحله آماده سازی سایت (Site Preparation) در عملیات حفاری از سوی علی کاردر به مدیران زیرمجموعه ابلاغ گردید
رعایت الزامات کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها
ابلاغ روش اجرایی مدیریت حوادث و رویدادهای شرکت ملی نفت ایران از سوی علی کاردر مدیرعامل
قانون حفاظت ، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
ابلاغ ویرایش دوم راهنمای گزارش دهی فرآیند مدیریت پسماند
1 2
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 434490
تعداد بازديد کنندگان سايت: 159457709 تعداد بازديد زيرپورتال: 438261 اين زيرپورتال امروز: 201 سایت در امروز: 22399 اين صفحه امروز: 197