دوشنبه 23 تير 1399   13:30:41
شنبه 2 مرداد 1395

اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه در مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران

 از آنجائیکه بهره وری سبز راهبردی انتخاب شده جهت توسعه پایدار محیط زیست است و هدف اصلی آن افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی اجتماعی است بدیهی است که برای افزایش بهره وری سبز مدیریت منابع و هزینه ها (مدیریت سبز) در راستای صرفه جویی و بهینه سازی امری ضروری می باشد. لذا مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران اقدام به جمع آوری آخرین وضعیت عملکرد شاخصهای مدیریت سبز (سال 1394) شرکتهای تابعه خود بر مبنای شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال های 1392 و 1393 سطح ملی (10)  اعلام شده از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (بخشنامه شماره 21081/92/200 مورخ 26/12/92) نمود و نهایتا نتایج مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرارگرفته و وضعیت موجود شاخصهای بهره وری سبز از جمله مصارف آب و حامل های انرژی، مواد (کاغذ) را در سطح شرکتهای تابعه خود تحلیل شد.

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 434559
تعداد بازديد کنندگان سايت: 159460381 تعداد بازديد زيرپورتال: 438331 اين زيرپورتال امروز: 270 سایت در امروز: 25071 اين صفحه امروز: 266