دوشنبه 27 آذر 1396   14:24:12
ابلاغ اجرای برنامه بازبینی ایمنی پیش از راه اندازی واحدهای عملیاتی
ابلاغ تاکید مجدد بر اجرای کامل سیستم پروانه کاراز سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت
ابلاغ راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات متروکه و تعلیق کردن چاهها از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای HSE در عملیات تکمیل چاه از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای ایمنی در عملیات توپکرانی
ابلاغ راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات خدمات فنی چاههای نفت و گاز در تاسیسات خشکی از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
صدور بخشنامه ضرورت اجرای الزامات HSE در فرایند های سازمانی شرکت از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای پایش آلاینده های هوا و پساب از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای استقرار نظام مدیریت ریسک خوردگی از سوی علی کاردر به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات حفاری در دستگاههای حفاری چاههای نفت و گازدر تاسیسات خشکی از سوی علی کاردر به مدیران زیرمجموعه
ابلاغ مصوبه هیئت مدیره درخصوص دستورالعمل معامله لجن های نفتی و مواد زاید تولیدی (اسلج) شرکت ملی نفت
 راهنمای الزامات HSE مرحله آماده سازی سایت (Site Preparation) در عملیات حفاری از سوی علی کاردر به مدیران زیرمجموعه ابلاغ گردید
رعایت الزامات کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها
ابلاغ روش اجرایی مدیریت حوادث و رویدادهای شرکت ملی نفت ایران از سوی علی کاردر مدیرعامل
قانون حفاظت ، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
ابلاغ ویرایش دوم راهنمای گزارش دهی فرآیند مدیریت پسماند
دستورالعمل HSE در آزمایشگاه های شیمیایی شرکت ملی نفت جهت بکارگیری و استفاده در سطح شرکت ملی نفت از سوی علی کاردر مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه ابلاغ گردید
الزامات قانونی بیمه تخصصی اموال و تاسیسات  بمنظور پیگیری و اجرا در سطح شرکت ملی نفت ایران توسط علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت به مدیران زیرمجموعه ابلاغ گردید
ابلاغیه راهنمای ملاحظات ارگونومی در محیط های اداری از سوی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت به مدیران زیرمجموعه
ابلاغیه رعایت ملاحظات محیط زیستی فلرینگ
1
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 127642
تعداد بازديد از سايت: 115771774
تعداد بازديد زيرپورتال: 128810
اين زيرپورتال امروز: 293
در امروز: 66152
اين صفحه امروز: 288


خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما