دوشنبه 27 آذر 1396   14:04:10
يكشنبه 20 تير 1395 1. راهنمای ایمنی پیش راه اندازی ( PSSR)

2. راهنمای تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی( EIA)

3. راهنمای مدیریت HSE پیمانکاران

4. راهنمای مدیریت پسماند در شرکت ملی نفت ایران

5. راهنمای HSE تعمیرات اساسی


6. راهنمای سیستم پروانه کار ( PTW )

7. راهنمای مدیریت تغییر

8.  راهنمای نحوه انتخاب ، تهیه و استفاده تجهیزات حفاظت فردی PPE و ایمنی 

9. راهنمای احراز صلاحیت مراجعین سکوهای عملیاتی و دکل های حفاری فراساحل

10. راهنمای رعایت ملاحظات محیط زیستی در عملیات اکتشاف و حفاری

11. راهنمای سیستم فرماندهی حادثه


12- راهنمای الزامات کنترل ترافیک ( 6/6/95)

13- راهنمای ایمنی تجهیزات بالابر و حمل کننده (27/6/95 )

14- راهنمای طرح مدیریت بحران  ( 27/7/95 )

15-
راهنمای ایمنی در عملیات جوشکاری و برشکاری ( 16/9/95)

16- راهنمای فرآیند تامین کف های آتش نشانی ( 17/9/95)

17-
راهنمای سم پاشی و طعمه گذاری در کنترل حشرات و جوندگان موذی ( 22/9/95)

18- راهنمای نصب و بکارگیری داربست (22/9/95)

19- راهنمای رعایت ملاحظات محیط زیستی فلرینگ ( 23/11/95 )

20- راهنمای ملاحظات ارگونومی در محیط های اداری (9/12/95)

21- راهنمای الزامات HSE مرحله آماده سازی سایت در عملیات دستگاههای حفاری چاههای نفت و گاز در تاسیسات خشکی (28/3/96)

22-راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات حفاری در دستگاههای حفاری چاههای نفت و گاز(24/4/96)

23- راهنمای استقرار مدیریت ریسکهای خوردگی دارایی های فیزیکی شرکت ملی نفت (18/4/96)

24- راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات خدمات فنی (SERVICING) چاههای نفت و گاز در اسیسات خشکی شرکت ملی نفت ایران ( 22/5/96)

25- راهنمای ایمنی در عملیات توپکرانی ( 22/5/96)

26- راهنمای الزامات  HSE مرحله عملیات تکمیل چاه در دستگاههای حفاری چاههای نفت و گاز ( 6/6/96)

27- راهنمای الزامات HSE مرحله عملیات متروکه و تعلیق کردن چاهها از سوی مدیرعامل به مدیران زیرمجموعه (15/7/96)ردیف سایر راهنماها ازمراجع دیگر تاریخ
1 راهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی کارکنان با عوامل زیان آور 12/4/95
2 راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی ( دیسپرسنت ها ) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی 11/1/95
3 راهنمای گزارش دهی فرآیند مدیریت پسماند در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
4 راهنمای طبقه بندی و کدگذاری پسماند در سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست
5 راهنمای احداث محل دفن پسماند در سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست
6 راهنمای حمل و نقل پسماند خطرناک در سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست
7 راهنمای مدیریت پسماند در سیستم مدیریت بهدداشت،ایمنی و محیط زیست
8 راهنمای پایش محل دفن پسماند در سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست
9 راهنمای ایجاد، استقرار و توسعه "برنامه تناسب با کار"
10 راهنمای ورود به فضاهای بسته 16/9/95
11 راهنمای نظام پروانه های کار در صنعت نفت 16/9/95
12 راهنمای ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت و شاخص های عملکردی 19/8/94
13 راهنمای تدوین استراتژی ارزیابی ومدیریت مواجها شغلی کارکنان 12/4/95
14 راهنمای گزارش دهی فرآیند مدیریت پسماند ( اصلاحیه 2) 1/2/96

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 127570
تعداد بازديد از سايت: 115769368
تعداد بازديد زيرپورتال: 128737
اين زيرپورتال امروز: 221
در امروز: 63746
اين صفحه امروز: 216


خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما