يكشنبه 4 مهر 1395   18:51:35


مسابقه ایمنی و آتش نشانی


اداره ایمنی و آتش نشانی مدیریتHSE شرکت ملی نفت ایران درنظر دارد به مناسبت بزرگداشت 7 مهرماه 1395 روز ملی ایمنی و آتش نشانی با هدف افزایش آگاهی همکاران محترم با موضوعات ایمنی و آتش نشانی؛ مسابقه ایمنی و آتش نشانی ویژه کارکنان ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران و واحدهای ستادی وزارت نفت را برگزار نماید.
آرشیو...
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.