Login    Register
شرکت ملی نفت ایران
آخرین اخبار سایت

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

HSE
مدیریت بحران و مقابله با شرایط اضطراری از دیرباز یكی از مهم ترین دغدغه و نگرانی های سازمان های بزرگ بوده است. بحران شرایط حاد و مخاطره آمیزی است كه اعتبار هر سازمانی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد و عدم داشتن طرح و برنامه جهت آمادگی و مقابله با بحران های احتمالی، عامل سقوط و نابودی بسیاری از شركت ها بوده است.
بحران به صورت بخش جدایی ناپذیر و طبیعی حیات سازمانها و جوامع امروز در آمده است. بحرانها دیگر ویژگی غیر عادی، كمیاب و اتفاقی برای سازمانها و جوامع تلقی نمی شوند، بلكه در تار و پود سازمانهای مدرن و پیشرو رخنه كرده است. همه سازمانها هر روز و هر لحظه تحت تاثیر بحرانهای كوچك و بزرگ قرار دارند. بنابراین مدیران سازمانها بایستی پیوسته آمادگی رویارویی با بحران ها باشند و برای پیشگیری و كاستن تاثیر بحرانها بر سازمانهای خود چاره اندیشی كنند.
شركت ملی نفت ایران، به عنوان بزرگترین سرمایه ملی كشور، بیش از صد سال است كه با اقتدار تمام در زمینه اكتشاف و تولید فعالیت كرده و صنعتی پیشرو در ارتقاء و بالندگی كشور بوده است. البته در این طریق تلاش خستگی ناپذیر كاركنان صنعت نفت، حتی در بدترین شرایط ملی و منطقه ای، نقش اساسی در پیشبرد اهداف استراتژیك این سازمان داشته است. بنابراین حفظ و صیانت از نیروی انسانی، تاسیسات، دارایی ها و اعتبار این صنعت، بسیار حیاتی است. خوشبختانه در این راستا و تحقق خط مشی شركت ملی نفت ایران در استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، گام های مثبتی برداشته شده و حتی واحد مدیریت بحران در نمودار سازمانی شركت پیش بینی شده است. همچنین كمیته عالی مدیریت بحران با ریاست مدیر عامل محترم، تشكیل شده و با جدیت، موضوع بحران و آمادگی جهت مقابله و كنترل آن را سرلوحه كار خود قرار داده است. به همین منظور مستند ‹ نظامنامه مدیریت بحران › به عنوان یك راهنما و مشخص كننده اهداف، خط مشی، سازمان، منابع و برنامه شركت ملی نفت ایران جهت آمادگی مقابله با بحران، محدود نمودن خسارات احتمالی و بازیابی شرایط به حالت عادی، در كمیته عالی بحران، تنظیم شده است. این نظامنامه بالاترین مستند در زمینه مدیریت بحران در سطح شركت ملی نفت ایران محسوب شده و بایستی شركت های اصلی و فرعی بر اساس آن برنامه ها و دستورالعمل های خود را تهیه نمایند.

خط مشی مدیریت بحران شركت ملی نفت ایران

شركت ملی نفت ایران متعهد است كه یك نظام موثر مدیریت بحران را بر اساس استاندارد موجود در صنایع نفتی ایجاد و اجرا نماید كه بتواند در برابر حوادث، شرایط اضطراری و بحران ها عكس العمل مناسب و موثر داشته باشد و عواقب این رویدادها را تا حد ممكن كاهش دهد. مدیریت بحران دقیقا بمعنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل كنترل و برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.

بحران:

یک حادثه یا زنجیره ای از حوادث جدی و حاد كه بر روی سلامت افراد؛ تاسیسات؛ محیط زیست و یا حیثیت و اعتبار سازمان تاثیر بگذارد و تهدیدی جدی بر توانایی سازمان برای ادامه فعالیت باشد كه از سه فاز كاملا مجزا تشكیل میشود:
1- پیش بینی / پیشگیری
2- برنامه ریزی / آموزش
3- هدایت / كنترل

انواع بحران:


1- بحرانهای فردی:

 • حملات سایبری

2- بحرانهای گروهی:

 • بحرانهای تروریستی؛ خرابكاری و...

3- بحرانهای سازمانی:

 • بحرانهای مخابراتی ( از دست دادن كلیه سیستمهای مخابراتی )
 • بحران مالی
 • بحران در تولید
 • بحران كمبود نیروی انسانی متخصص

4- بحرانهای اجتماعی:

 • بحران طبیعی (زلزله؛ طوفان؛ سونامی ....)
 • بحران فرهنگی
 • بحران سیاسی
 • بحران اقتصادی
 • بحران بهداشتی

مهمترین اقدامات جهت مقابله با بحران:

1- شناخت بحرانها و اولویت بندی بر اساس نیاز شركت
2- شناخت عوامل موثر در بروز بحرانهای اولویت بندی این عوامل
3- فراهم كردن امكانات و زمینه های لازم برای حل یا كنترل یا كاهش بحران
4- انتخاب راه حلهای مناسب
5- فراهم كردن زمینه مشاركت كاركنان جهت انتخاب راه حل ها
6- تشكیل ستاد بحران
7- بررسی پیامدهای بحران
8- بررسی اقدامات انجام شده از زمان وقوع بحران تا حل یا كنترل آن توسط اعضای ستاد
9- حضور یك نفر مددكار اجتماعی یا روانشناس
10- شناسایی مراكز، موسسات و ... كه میتوانند در حل بحران با سازمان كمك كنند

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به hse.nioc.ir است